Tvärbanans Kistagren     Nya Karolinska Sjukhuset    Kontakta Region Stockholm

Nya Karolinska Sjukhuset

NKS ”världens dyraste sjukhus

Värdebaserad vård på NKS

Referenser NKS

Bild NKS skall visas här

2020-12-14 V11